Nátěry na kovy

Příprava před nátěrem

1. odstranit starý odlupující se nátěr, rez a nečistoty viz.  pomůcky a příslušenství

2. odmastit povrch  viz. ředidla a technické kapaliny

3. použít nátěr dle výběru