Vrchní

nanášet na proschlý a očištěný povrch ve dvou vrstvách dle pokynů výrobce